Ngày 12 tháng 3 năm 2015 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 9 tổ chức họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Tham dự đại hội có trên 50 đại biểu là

thành viên của công ty tham dự.

IMG 1046

Toàn cảnh đại hội cổ đông Công ty CP QLBT đường thủy nội địa số 9

Sau phần thông qua "Chương trình Đại hội","Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất". Đaị hội biểu quyết Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.IMG 1048

Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty trình bày kế hoạch kinh doanh tại đại hội

Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty. Đồng chí giám đốc công ty đã trình bày các nội dung chính của "Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn của công ty giai đoạn 2015-2017 và thông qua kế hoạch kinh doanh và dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2015.

IMG 1094

Đại diện cụa quản lý đường thủy nội địa phát biểu ý kiến và chỉ đạo.

Văn bản mới

vanbandieuhanhdt9

vanbandt9

giao trinh tv

 HỆ THỐNG SÔNG KÊNH

Thông tin thị trường

gia vang 
 thoi tiet
 ngoai te
 chung khoan
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction